جهت خرید پستی اینجا کلیک کنید

قیمت ده کتاب از مجموعه کتابهای زندگینامه کارآفرینان برتر و هزینه پستی جمعا ۹۰ هزار تومان می باشد

برای خرید ده کتاب  از مجموعه ارزشمند کتابهای زندگینامه کارآفرینان برتر ایران به قلم مهندس علی زارعیهم اکنون خرید پستی را انجام دهید

جهت خرید پستی اینجا کلیک کنید

خرید پستی

کتابهای مجموعه داستانهای کارآفرینانی (داستان زندگی کارآفرینان برتر ایران ) شامل : کتابهای  طاهره جوان سمبل خودباوری ، لطف پروردگار بر اساس زندگینامه آقای نوید رهنما ، تلاش تا بینهایت بر اساس زندگی خانم مرضیه کتلی،چهل سال تجربه بر اساس زندگینامه آقای علیرضا خزاعی مدیر عامل شرکت صنایع گلدیران ،تلاشی مداوم تا خلق موفقیت بر اساس زندگینامه آقای عبداله مدنی ، تلاش چاره ساز بر اساس زندگینامه آقای محمود رفعت،کارآفرینی از بنیس بر اساس زندگینامه آقای صمد رسولوی مدیر عامل کارخانجات صنایع غذایی درنا،اثبات بر اساس زندگینامه خانم مهناز طیبه خباز، دعای مادر بر اساس زندگینامه آقای سعید روانفر،هنر دستان بر اساس زندگینامه خانم آیناز شیرازکی، درخشش از دانشگاه تا صنعت و کارآفرینی داستان موفقیت بانوی اول صنعت بهداشتی ایران خانم دکتر  رقیه کولوبندی موسس شرکت پارس حیان(برند کرمهای آردن) و....

خرید ده کتاب و هزینه ارسال فقط ۹۰ هزار تومان!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قیمت ده کتاب از مجموعه کتابهای زندگینامه کارآفرینان برتر و هزینه پستی جمعا ۹۰ هزار تومان می باشد

برای خرید ده کتاب  از مجموعه ارزشمند کتابهای زندگینامه کارآفرینان برتر ایران به قلم مهندس علی زارعیهم اکنون خرید پستی را انجام دهید

جهت خرید پستی اینجا کلیک کنید

خرید پستی

کتابهای مجموعه داستانهای کارآفرینانی (داستان زندگی کارآفرینان برتر ایران ) شامل : کتابهای  طاهره جوان سمبل خودباوری ، لطف پروردگار بر اساس زندگینامه آقای نوید رهنما ، تلاش تا بینهایت بر اساس زندگی خانم مرضیه کتلی،چهل سال تجربه بر اساس زندگینامه آقای علیرضا خزاعی مدیر عامل شرکت صنایع گلدیران ،تلاشی مداوم تا خلق موفقیت بر اساس زندگینامه آقای عبداله مدنی ، تلاش چاره ساز بر اساس زندگینامه آقای محمود رفعت،کارآفرینی از بنیس بر اساس زندگینامه آقای صمد رسولوی مدیر عامل کارخانجات صنایع غذایی درنا،اثبات بر اساس زندگینامه خانم مهناز طیبه خباز، دعای مادر بر اساس زندگینامه آقای سعید روانفر،هنر دستان بر اساس زندگینامه خانم آیناز شیرازکی، درخشش از دانشگاه تا صنعت و کارآفرینی داستان موفقیت بانوی اول صنعت بهداشتی ایران خانم دکتر  رقیه کولوبندی موسس شرکت پارس حیان(برند کرمهای آردن) و....

خرید ده کتاب و هزینه ارسال فقط ۹۰ هزار تومان!