ساخت مجسمه های کاغذی بسیار جالب! حتما ببینید

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

 

هنرمندان خلاق مجسمه هایی را با کاغذ ساخته اند که در تصاویر زیر مشاهده می گردد

شما هم میتواند در منزل با کاغذ رنگی اینکار خلاقیتی را انجام دهید

 

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-1.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-10.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-11.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-14.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-15.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-17.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-18.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-19.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-2.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-3.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-4.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-5.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-6.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-7.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-8.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-9.jpg

http://www.n-javan.com/aks/mojasamehkaghazi/akse_mojassamaeye_kaghazi-16.jpg

 

آخرين بروز رساني (يكشنبه ، 28 اسفند 1390 ، 01:08)