عکسهای خلاقیتی از هنر مداد و دوربین

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی
عکسهای خلاقیتی از هنر مداد و دوربین

توی عکسای زیر یک نقاش خلاق تصاویری متناسب با موضوع کشیده و عکس هم گرفته شما هم می توانید این کار را انجام دهید

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/44106375452037039502.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/75973379309849181495.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/15878425783285780712.jpg

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/77314830994512862358.jpg

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/50062718495796123689.jpg

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/40141923634015211389.jpg

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/27160456564372157225.jpg

http://www.n-javan.com/aks/aks%20o%20naghashi/01161663149222749212.jpg

آخرين بروز رساني (چهارشنبه ، 7 دی 1390 ، 13:59)