جا کتابیهای جالب و با طراحی عجیب

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/uncommon-ikea-bookcase-2-554x738.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/uncommon-ikea-bookcase-3-554x827.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/uncommon-ikea-bookcase-4-554x827.jpg

آخرين بروز رساني (پنجشنبه ، 10 آذر 1390 ، 23:27)