یه تی شرت واقعا خلاقانه برای طرفداران و تماشاچیای تیم فوتبال هلند

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

یه تی شرت واقعا خلاقانه برای طرفداران و تماشاچیای تیم فوتبال هلند که عکس فوتبالیست های معروف این کشور روش چاپ شده

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/worldcup01.jpg