تمرین رنگ خوانی بدون خواندن کلمات

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/color%20writing.gif

 

تمرین رنگ خوانی بدون خواندن کلمات