در تصویر فوق چه می بینید؟

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/illusion.jpg

 

در تصویر فوق چه می بینید؟