تصویر چند حیوان را می توانید مشاهده کنید

تکنیکهای رشد خلاقیت - تصاویر خلاقیتی

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/pic03.JPG

تصویر چند حیوان را می توانید مشاهده کنید