ساخت اتوبان عجیب و دیدنی میان دریا در نروژ و جذب هزاران توریست

ایده های خلاقیتی - جدیدترین وسایل خلاقیتی ساخته شده

ساخت اتوبان عجیب میان دریا در نروژ

این اتوبان در نروژ ساخته شده و روزانه میزبان هزاران توریست از سراسر دنیا می باشد

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_002.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_011.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_013.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_007.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_009.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image_012.jpghttp://www.n-javan.com/aks/norway/Image_010.jpg

http://www.n-javan.com/aks/norway/Image.jpg

آخرين بروز رساني (پنجشنبه ، 20 بهمن 1390 ، 00:04)