میز بسیار جالب که با قرار دادن اشیا روی آن امواج جالبی در اطراف آن شیئ تولید می کند

ایده های خلاقیتی - جدیدترین وسایل خلاقیتی ساخته شده

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/table011.jpg

میز بسیار جالب طراحی شده توسط  Jeonghwa Seo and Hanna Chung که با قرار دادن اشیا روی آن  امواج جالبی در اطراف آن شیئ تولید می کند

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/table051.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/table031.jpg

 

http://www.n-javan.com/aks/khalaghiat-pic/table081.jpg

آخرين بروز رساني (پنجشنبه ، 10 آذر 1390 ، 21:49)